استفاده از خط کشی پارکینگ برای داشتن پارکینگ منظم

درخواست حذف این مطلب

هر کجا که بخواهید وسیله نقلیه خود را پارک کنید معمولا در آنجا از خط کشی پارکینگ برای مشخص محل پارک استفاده شده است. استفاده از خط کشی پارکینگ می تواند به شما امکان استفاده از حداکثر فضا در فضای موجود را بدهد. خط کشی پارکینگ برای انواع پارکینگ ها و خیابان ها استفاده می شود و به این ترتیب دیگر نیازی نیست شما به دنبال جای پارک مناسب بگردید. خط کشی پارکینگ به سه صورت می تواند انجام شود که عبارت است از خط کشی موازی، مورب و خط کشی عمودی